Geschiedenis

 

De Windotter tot 1732
Op de plaats van de huidige molen stond tot 1732 een 'standerdmolen', een rechthoekig, eikenhouten bovenhuis, dat in zijn geheel draait om een geschoorde spil of standerd, die tot beneden doorloopt. De gemetselde fundamenten van deze standerdmolen zijn nog terug te zien in de vloer op de begane grond.
Meer informatie >>

De Windotter van 1732 tot 1812
De geschiedschrijving vermeldt dat van 1732 tot 1812 de molen achtereenvolgens door acht molenaars is gepacht. De pachters kregen over het algemeen een contract van drie jaar aangeboden, dat vaak voor meerdere periodes van drie jaar werd verlengd.
Meer informatie >>
De Windotter van 1812 tot 1918
Na de Franse revolutie van 1795 werden alle goederen van het Huis van Oranje, waartoe ook de korenmolen in IJsselstein behoorde, ondergebracht bij het instituut Nationale Domeinen.
Meer informatie >>
De Windotter van 1917 tot 1986
Vanaf de ontmanteling in 1917 was het proces van verval en onttakeling van de molen niet te stuiten. Alleen dankzij de specifieke vorm van de overgebleven romp bleef te zien dat hier een molen stond. In 1952 kocht smid Antonie Oskam de molen uit de nalatenschap van de familie Van Ek. Hij emigreerde in 1956 naar Canada en verkocht de molen toen aan Evert Versluis, die er in ging wonen. Evert Versluis maakte de Rijksdienst voor de Monumentenzorg er snel op attent dat de molenromp een bijzonder gebouw was.
Meer informatie >>
De Windotter vanaf 1986
Gelijk met de aanvang van de restauratie in 1986 werd de stichting 's-Heren Korenmolen te IJsselstein opgericht. De opzet was om na de restauratie de molen in eigendom bij de stichting onder te brengen met als doel de molen als korenmolenbedrijf op commerciële wijze te exploiteren en in stand te houden.
Meer informatie >>
De Windotter anno nu 
De gemeente IJsselstein won de Evert Smit Biotoopprijs 2007. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars kende de prijs toe omdat het gemeentebestuur een beschermingszone voor De Windotter creëerde en in stand hield. Zo werd al vóór de restauratie een plan voor de aanleg van het Zenderbos geschrapt, omdat dit problemen zou opleveren voor de windvang van de molen. Met de bouw van Zenderpark werd rekening gehouden met de molenomgeving, de plannen voor de woontorentjes langs de Baronieweg werden aangepast en alle nieuwbouwplannen aan de Overtoom werden getoetst aan de molenbiotoop.