De Windotter nu

De Windotter Anno Nu

 

De gemeente IJsselstein won de Evert Smit Biotoopprijs 2007. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars kende de prijs toe omdat het gemeentebestuur een beschermingszone voor De Windotter creëerde en in stand hield. Zo werd al vóór de restauratie een plan voor de aanleg van het Zenderbos geschrapt, omdat dit problemen zou opleveren voor de windvang van de molen. Met de bouw van Zenderpark werd rekening gehouden met de molenomgeving, de plannen voor de woontorentjes langs de Baronieweg werden aangepast en alle nieuwbouwplannen aan de Overtoom werden getoetst aan de molenbiotoop.