Molen

Korenmolen 'de Windotter'molen

 
behoort tot één van de grootste van Nederland en is sinds de restauratie van 1986/1987 volledig in bedrijf. Molenaar Maarten Dolman voert het molenbedrijf namens de stichting 's-Heren Korenmolen te IJsselstein. Zijn vrouw Lia draagt zorg voor de molenwinkel en treedt op als gastvrouw bij ontbijten en lunches in de theekoepel. Zoon Karel volgt de opleiding voor molenaar en molenmaker. Tientallen vrijwilligers voor het werk in de molen, de verkoop in de molenwinkel, het schrijven en rondbrengen van het ‘Windotternieuws’ en de vele ‘Participanten’ en ‘Vrienden van de Windotter’ dragen bij aan het welslagen van de molenexploitatie.
 
De korenmolen neemt een bijzondere plaats in binnen de IJsselsteinse gemeenschap. De dagelijkse bedrijvigheid op de molenplaats en de bijna altijd draaiende wieken zorgen ervoor dat het geen ‘koud’ monument betreft maar dat de dynamiek van de werkende molen deze een unieke positie geeft binnen het Nederlands molenbestand.
 
Het motto ‘Gang is alles’ is de rode draad geworden bij de bedrijfsvoering en de organisatie van alle molenactiviteiten. De toeloop op het molenerf is dan ook groot. Van broodbakker tot thuisbakker, van wandeltoerist tot volle touringcars: De Windotter is voor iedere geïnteresseerde een boeiende en rijke beleving!
 
Overeenkomstig de oorspronkelijke maalinrichting bevinden zich op de steenzolder van De Windotter drie koppels stenen: één koppel '16er' blauwe en twee koppels '17er' kunststenen. Eén koppel kunststenen kan door een electromotor worden aangedreven. Verder zijn er twee mengketels, een bloembuil (een zeefmachine om witte bloem te verkrijgen), een tarwepletter uit 1913, een verticale maalstoel om te breken, een jacobsladder, twee transportvijzels en een siloruimte van 20 ton.
 
De molen telt vijf zolders: graan-, maal-, steen-, lui- en kapzolder. Op de steenzolder staat een steenkraan om de circa 1000 kg zware bovenste molenstenen (lopers) te kunnen lichten. Met behulp van bilhamers kunnen de maalstenen dan handmatig worden gescherpt. De maalcapaciteit kan, afhankelijk van de wind, circa 2000 kg per werkdag bedragen. Het wiekenkruis heeft een vlucht van 26 meter en is uitgerust met fokwieken met borden en automatische remkleppen. De kap is gedekt met houten schaliën.